Skip to content

Lesbrieven

De reis van Syntax Bosselman

Bij het boek De reis van Syntax Bosselman is een lesbrief gemaakt in opdracht van de Woutertje Pieterseprijs. De lesbrief nodigt vooral uit om met de leerlingen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over Keti Koti, over excuses, over straatnamen en over het slavernijmuseum.

Hoe fel de zon ook scheen

In deze lesbrief krijgen de leerlingen opdrachten als: bedenk een monument voor een oorlogsheld. Verplaats je in een van de hoofdfiguren uit het boek. Wat zou jij doen? Gebruik een verhaal uit het boek om na te spelen met de groep.

Overal en ergens

In Overal en ergens… komen alle provincies aan bod. In de lesbrief worden de leerlingen aangemoedigd om op zoek te gaan naar bijzonderheden in hun eigen omgeving. De lesbrief bevat een quiz met leuke vragen.

Het verhaal vertelt

Net als in het boek, gaat de lesbrief in op de vele soorten verhalen die er bestaan: sprookjes, ridderverhalen, verhalen van de zee, ontstaansverhalen, sagen en mythen. Natuurlijk worden de leerlingen uitgedaagd om zelf een kort verhaal te schrijven.