Skip to content

Lesbrieven

In oorlog
In oorlog
In oorlog

In oorlog

Na de inval van Rusland in Oekraïne worstelde ik met de vraag: hoe leg je aan kinderen uit wat hier gebeurt? En na die eerste vraag kwam een tweede en die luidde: kan een boek met verhalen over oorlogen door de geschiedenis heen, helpen om de oorlogen van nu te begrijpen? Daaruit is het boek In oorlog voortgekomen. Pjotr van Lenteren schreef er een mooi stuk over in de Volkskrant. Uitgeverij Unieboek maakte speciaal voor het boek een lesbrief die op de website kan worden gedownload.

De reis van Syntax Bosselman

Bij het boek De reis van Syntax Bosselman is een lesbrief gemaakt in opdracht van de Woutertje Pieterseprijs. De lesbrief nodigt vooral uit om met de leerlingen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over Keti Koti, over excuses, over straatnamen en over het slavernijmuseum.

Overal en ergens

In Overal en ergens… komen alle provincies aan bod. In de lesbrief worden de leerlingen aangemoedigd om op zoek te gaan naar bijzonderheden in hun eigen omgeving. De lesbrief bevat een quiz met leuke vragen.

Hoe fel de zon ook scheen

In deze lesbrief krijgen de leerlingen opdrachten als: bedenk een monument voor een oorlogsheld. Verplaats je in een van de hoofdfiguren uit het boek. Wat zou jij doen? Gebruik een verhaal uit het boek om na te spelen met de groep.

Het verhaal vertelt

Net als in het boek, gaat de lesbrief in op de vele soorten verhalen die er bestaan: sprookjes, ridderverhalen, verhalen van de zee, ontstaansverhalen, sagen en mythen. Natuurlijk worden de leerlingen uitgedaagd om zelf een kort verhaal te schrijven.